By Lianne Aurik

Het Nonprofit Succes Pack (NPSP) zit boordevol tools om jou te helpen bij het managen van je achterban op een effectieve en accurate manier. Bovendien is het Salesforce platform heel flexibel en kan je het zelf aanpassen naar wat past bij de missie van jouw organisatie. Dit kan in veel gevallen zonder gebruik te maken van code/programmeerwerk.

NPSP Settings: de basis voor Nonprofit Admins

De tab met NPSP Setting is unieke functionaliteit voor het Nonprofit Succes Pack. Op deze plek kan je veel speciaal configuratiewerk doen speciaal voor nonprofit organisaties. Het is een soort thuisbasis voor de Nonprofit Admin. In deze blog neem ik je graag mee in een aantal highlights van deze NPSP settings.

Hoe wil je dat de naam van donaties wordt vertoond?

Wil je de naam van de Donation van een Household of Organization in dit formaat: Smit Household, €100 Donation 3/1/2018. Terwijl je een Grant graag in dit formaat wil: 3/1/2018 GRANT! €25.000 Big Money Foundation! Geen probleem, je kan gebaseerd op het Record Type van een Opportunity (gift) verschillende soorten regels toekennen aan hoe de naam vertoond moet worden. Ook kan je de naam van een gift er anders eruit laten zien als deze door een Contact of door een Account wordt gegeven. Dit regel je allemaal in de Opportunity Name Setting in NPSP Settings.

Maak je eigen Relationship Types aan!

Standaard biedt NPSP een flink aantal opties van Relationship Types aan, maar soms zou je als organisatie toch nog wat meer opties willen hebben. NPSP is daar zich van bewust en heeft ervoor gezorgd dat je deze lijst met Relationship Types zelf kan aanvullen. Dit regel je in de Relationship Reciprocal Setting van de NPSP Settings. Het gaat hier om reciprocal relationships, oftewel wederkerige relaties, daarom is het belangrijk dat je ook de wederkerige relatienaam invult. Op het moment dat je deze relatie legt tussen twee contactpersonen wordt deze automatisch bij beide contactpersonen ingevuld. Zie ook deze blog.

Kies welk soort Donation Types je wilt zien in de NPSP Rollups

Wist je dat NPSP standaard Rollup velden heeft op Account en Contact? Deze velden worden iedere nacht automatisch bijgewerkt en laten dan de stand van zaken zien met relatie tot de verschillende Donation Types. Ideaal, het zit er gewoon in en werkt zonder dat jij er iets voor hoeft te doen! En opnieuw kan je zelf aanpassingen doen in de NPSP Settings (onder Donations en dan Donor Statistics) en kan je kiezen welke soort Donation Types Rollups je wilt zien. Dit kan je voor Accounts en Contacts los van elkaar instellen. Wil je geen nacht wacht voordat de Rollups worden bijgewerkt? Dan kan je naar Bulk Data Processes en dan naar Rollup Donations Batch gaan om daar handmatig de batch aan te zetten, zodat de velden op dat moment worden herberekend.

(H)erken je achterban in hun rol bij het verkrijgen van een gift

Iedere nonprofit vind het belangrijk om inzicht te hebben in donaties en het liefst op persoonlijk niveau, dus wie heeft welke gift gegeven. Echter gaat het verder, want er zijn ook contactpersonen in je achterban die een bepaalde gift niet zelf hebben gegeven, maar wel van invloed zijn geweest op het doen van deze gift (door een andere contactpersoon of organisatie). NPSP houdt het rekening mee en heeft daarom de mogelijkheid om Soft Credits bij te houden. Op deze manier kan je een relatie leggen tussen een bepaalde gift en welke rol een bepaald contactpersoon hierin heeft gehad. Op deze manier krijg je inzicht in personen binnen je achterban die beïnvloeders zijn bij giften van anderen. Klinkt goed toch? Je regelt dit in NPSP Settings – Donations – Contact Roles en dan Soft Credit Settings.

Doe een Health Check van jouw omgeving

Een erg handige functionaliteit van de Admin: met een klik op de button krijgt je een beeld van de punten die in jouw omgeving aandacht nodig hebben. Voorbeelden van mogelijke issues zijn dat je meer dan een Primary Opportunity Contact Role hebt op een Donation, issues met Stages of met Recurring Donations. Voor meer informatie ga naar NPSP Documentation on the Health Check.

Stop het sturen van NPSP Errors Notifications naar alle System Admins

Misschien herken je het? Iedere System Admin krijgt NPSP error notifications per e-mail. Je zou je af kunnen vragen of er niet te veel gebruikers in jouw organisatie het profiel van System Admin hebben (en je kan dat natuurlijk aanpassen). Maar stel dat het niet het geval is en die gebruikers echt dat profiel nodig hebben, dan kan je naar NPSP Settings en daar vervolgens regelen wie de NPSP Errors ontvangt. Dit doe je in Sytstem Tools – Error Notifications. Hier kan je de specifieke gebruiker selecteren, maar je kan er ook voor zorgen dat deze Error Notifications voortaan naar een daarvoor bedoelde Chatter Group gaan.

Neem zelf een kijkje in de NPSP Settings en ontdek de hierboven genoemde mogelijkheden en nog veel meer opties die je hier kan regelen!

Lianne Aurik

Lianne Aurik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

USADutch